Učenici Gimnazije „Fran Galović“ učili o povijesti glagoljaštva

Učenici drugih razreda Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica u petak, 10. listopada imali su prilike učiti o povijesti glagoljaštva. Razgledali su Aleju glagoljaša koju čini jedanaest spomenika od Roča do Huma, a posvećeni su etapama u razvoju glagoljaštva na tlu Hrvatske. Pojedini učenici mogli su se iskazati u ulozi predavača budući da je njihov zadatak bio istražiti i pripremiti kratka izlaganja za ostale. Imali su prilike proći i živućim spomenicima – gradom Humom (najmanjim gradom na svijetu) i crkvicom svete Lucije u Jurandvoru (prvim domom Bašćanske ploče). Učenici su slobodno vrijeme proveli u Baški u druženju i šetnji uz obalu. Vratili su se kućama s vrlo pozitivnim komentarima o takvom načinu edukacije naglasivši da im je izvanučionička nastava pobudila veći interes za glagoljaštvo od uobičajene nastave.

Marta Kunić, 2.c
Gimnazija „Fran Galović“
Koprivnica