U Županijskoj upravi potpisan sporazum o uspostavi Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije

U utorak 23. srpnja u Županijskoj upravi je održan radni sastanak s ravnateljima zdravstvenih ustanova Koprivničko-križevačke županije na kojem su zamjenik župana Ratimir Ljubić i resorni županijski pročelnici ravnateljima prezentirali Sporazum o uspostavi Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije.

Sudionici sastanka složili su se kako će Zajednička jedinica biti smještena u sklopu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici, a  osim za Opću bolnicu, poslove unutarnje revizije će obavljati i za Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Ljekarne Koprivnica te Ljekarnu Križevci.

Na sastanku je naglašeno kako će se poslovi unutarnje revizije obavljati u skladu sa strateškim i godišnjim planom unutarnje revizije, donesenim od strane župana, a izrađenim na temelju procjene rizika i usuglašenim sa čelnicima sporazumnih strana i Službom za unutarnju reviziju Koprivničko-križevačke županije. Isto tako, dogovoreno je da će se troškovi koji se odnose na revizore zaposlene u Zajedničkoj jedinici, osigurati iz sredstava ustanova potpisnica Sporazuma na način da se utvrđeni mjesečni trošak Zajedničke jedinice podmiruje u razmjernim dijelovima.

Odluka o osnivanju Zajedničke jedinice  za unutarnju reviziju donesena je nakon rezultata analize koja je provedena sukladno kriterijima Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola  u javnom sektoru te uz suglasnost Ministarstva financija.

Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme, a primjena će početi od 1. rujna ove godine.

Služba ureda župana