U Županijskoj upravi održana radionica o pravu na pristup informacijama i transparentnosti tijela javne vlasti

U organizaciji Državne škole za javnu upravu  i u suradnji s Uredom povjerenika za informiranje u prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak 22. studenoga održana je edukativna radionica „Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti“ kojoj je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovala pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić.

Svrha edukacije je bila pružanje stručne potpore s ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama i zakonitog postupanja tijela javne vlasti. Edukacija je polaznicima pružila znanja i vještine kako bi stručno obavljali poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama te redovitog objavljivanja informacija, kroz razradu pravnog okvira i pojašnjenja pojedinih situacija u postupanju.

Radionici su prisustvovali službenici za informiranje, koordinatori provedbe savjetovanja s javnošću te drugi službenici koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, a rade u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana