U Županijskoj upravi održana početna konferencija projekta „Uz  PORU po potporu“

U prostorijama Županijske uprave u petak 13. rujna održana je početna konferencija projekta „Uz PORU po potporu“ kojim je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU osigurala 17 milijuna kuna bespovratnih sredstava u projektu ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Konferenciji su uz ravnateljicu PORA-e, koja je detaljno predstavila projekt i mogućnosti koje on nudi,  prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnice županijskih resornih odjela te predstavnici jedinica lokalne samouprave.

Na početku konferencije prisutnima se obratio zamjenik Ljubić izrazivši zadovoljstvo što je PORA osigurala tako značajan iznos koji će biti od velike pomoći pri pripremi projekata koji će jedinice lokalne samouprave aplicirati na natječaje i sredstva iz europskih fondova.

„Ovaj je projekt od velikog značaja kako za PORA-u tako i za Županiju koja je osnivač ustanove. Svaki takav uspjeh pokazuje koliko je ustanova važna za razvoj gospodarstva na području županije, a upravo jedinice lokalne samouprave mogu imati značajnu korist ako će koristiti usluge PORA-e. Pozivam sve jedinice lokalne samouprave da maksimalno koriste usluge PORA-e koja nudi besplatnu stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata. Mnogi od vas već su ih koristili na temelju čega ste i dobili novac. Javljate se na što više projekata, puno je natječaja na kojima se može povući mnogo novca što će biti na korist i općinama i županiji. PORA je tu i stoji vam na raspolaganju“, istaknuo je zamjenik Ljubić.

Ravnateljica Birčić je potom izvijestila prisutne kako je PORA uspješno provela zahtjevni postupak reakreditacije statusa regionalnog koordinatora što je bio preduvjet za kandidiranje za bespovratna sredstva za daljnji rad PORE. Istaknula je kako će sredstva preko projekta biti usmjerena upravo prema adekvatnoj besplatnoj i stručnoj  pomoći jedinicama lokalne samouprave koje će imati prilike u suradnji pripremati i razvijati kvalitetne projekte.

„Bespovratna sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave te drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata, a osim toga provest ćemo brojne edukacije o aktualnim EU  natječajima te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU sredstava. Tu smo zbog vas i želja nam je da  koristite naše usluge koje su besplatne i ono najvažnije, na raspolaganju vam stoji tim stručnjaka s referencama. Kvalificirani smo kako bi vam pomogli, a  najbolji pokazatelj je preko 200 projekata  ukupne vrijednosti 840 milijuna kuna koje smo  do sada pripremili i proveli. U ovoj godini smo pripremili dokumentaciju za 32 projekta vrijedna 198 milijuna kuna, dakle dobro radimo i stojimo na raspolaganju za još intenzivniju suradnju“, istaknula je ravnateljica Birčić.

Dodala je kako će se bespovratnim sredstvima osigurati financijska sredstva potrebna za poslovanje i daljnji razvoj PORE u idućih pet godina, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj i  lokalnoj  razini za pripremu i provedbu EU projekata.

„ Važnost ovog projekta za Koprivničko-križevačku županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada PORE u županijskom proračunu. Upravo u sinergiji sa Županijom ostvarujemo dobre rezultate i na tome smo zahvalni, a vjerujem kako ćemo suradnju nastaviti u istom tonu te kako ćemo postići još veće uspjehe“, kazala je Birčić.

Nakon konferencije održan je i radni sastanak s predstavnicima JLS-a kojima su djelatnici PORA-e detaljno objasnili mogućnosti koje su im na raspolaganju.

Služba ureda župana