U Županijskoj upravi održan sastanak na temu pripreme za protupožarnu sezonu

Zamjenik župana Ratimir Ljubić, ujedno i načelnik Stožera CZ KKŽ, u prostorijama Županijske uprave je održao sastanak na temu priprema za protupožarnu sezonu. Sastanku su prisustvovali zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan, voditelje Službe CZ Koprivnica Miroslav Blažotić i referent za zaštitu i spašavanje Krešimir Škvorc.

Na sastanku je raspravljeno o operativnoj provedbi zadaća sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Koprivničko-križevačke županije. Kako je naglašeno, vatrogasni sustav je pripremljen za protupožarnu sezonu, a zbog povećane opasnosti od požara u ljetnim će se mjesecima pojačano pratiti, usmjeravati i koordinirati subjekti odgovorni za poduzimanje mjera zaštite od požara na području županije. Uz to, izvršit će se i dislokacije vatrogasnih snaga u ljudstvu i tehnici, koje će se iz Koprivničko-križevačke županije dislocirati na ugrožena područja priobalja.

Zamjenik Ljubić je na kraju sastanka uputio apel prema građanima da odgovornim ponašanjem pomognu u smanjenju rizika od požara te zahvalio svim pripadnicima vatrogasne zajednice na doprinosu u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara.

Služba ureda župana