U Županiji održana II. radionica projekta CROSTII iz sektora zaštite okoliša

Druga radionica vezana za sektor zaštite okoliša unutar projekta CROSTII, Edukacija s ciljem unapređenja razvojnih mogućnosti u pograničnom području, održana je 14. srpnja u prostorima Koprivničko-križevačke županije u organizaciji PORA, Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Tridesetak sudionika iz mađarskih i hrvatskih županija raspravljalo je o prezentiranim konkretnim projektnim prijedlozima koji će se prijaviti na drugi javni poziv u okviru  IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.

Prijedlozi prezentiranih projekata usklađeni su s prvim prioritetom spomenutog IPA Programa koji se odnosi na Održiv okoliš i turizam a to su – projekt koji razmatra utjecaj onečišćenja (prije svega porijeklom od agrarnih djelatnosti) na kakvoću pitke vode u pograničnom području, projekt ocjene ekološkog staja rijeke Vučice i zajednički prekogranični sustav gospodarenja otpadom. Prezenteri projektnih prijedloga bili su Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, civilna udruga Zeleni Orahovice i Udruga za gospodarenje otpadom Južnog Zadunavlja iz Mađarske. Oni će sa svojim prekograničnim partnerima slijedeća dva mjeseca razraditi detalje pojedinih projekata te u međuvremenu (14. srpnja) održati konzultacije u Osječko-baranjskoj županiji.

  Ana List, voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša