U Županiji održan sastanak s izaslanstvom HŽ-a

U petak, 4. ožujka, Županiju je posjetilo izaslanstvo Hrvatskih željeznica predvođeno predsjednikom Uprave HŽ Holdinga Zlatkom Rogožarom. Tom prilikom održan je sastanak kojem su ispred Županije prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima, te predsjednik županijskog Savjeta za sigurnost prometa na cestama Josip Vincek.

Zlatko Rogožar informirao je prisutne o aktivnostima na području Županije, a posebno o remontu pruge od Križevaca do Koprivnice. „Sve pripreme za ovaj remont pruge u dužini od 28 km su učinjene, te uskoro kreću radovi. Ove godine u trasu će se investirati 65 milijuna kuna, a cijela investicija iznosi 198 milijuna kuna.“ – kazao je Rogožar i dodao da je za pripremu radova cijele dionice od Rijeke do Botova dosad uloženo 9 milijuna eura. Radi se o projektu koji je strateški interes Hrvatske i kojem veliku financijsku podršku daje Europska unija. Modernizacija ove pruge donijet će veliku korist cijelom području Županije, kao i povećanje brzine vlakova i veći broja putnika

Prisutan je bio i direktor Putničkog prijevoza HŽ-a Renato Humić, kojem je prezentiran prijedlog novog voznog reda vlakova kakav bi više odgovarao stanovništvu Županije, imajući prije svega u vidu kretanje radnika i učenika. Predložene su korekcije u polascima i dolascima vlakova na dionicama Križevci-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica, Varaždin-Koprivnica, Botovo-Koprivnica, Kloštar-Bjelovar-Križevci, te zaustavljanje brzih vlakova u pojedinim stanicama. Humić je kazao kako će se u izradi voznog reda za sljedeću godinu u obzir uzeti sugestije predstavnika Županije koliko god je to moguće.

Govora je bilo i o novoj reorganizaciji tvrtke HŽ-Cargo, prilikom čega je župan Koren izrazio nezadovoljstvo činjenicom što će nova regionalna poslovnica imati sjedište u Varaždinu. Iznesen je niz primjedbi na ovu reorganizaciju, te je zatraženo da se poslovnica smjesti u Koprivnicu jer tu prolazi linija važnog europskog željezničkog koridora Vb, te najznačajniji teretni i putnički vlakovi svaki dan.