U Zagrebu održana konferencija „Gradimo Europu kroz županije, gradove i općine“

Župan Darko Koren sudjelovao je u utorak, 25. studenoga na konferenciji „Gradimo Europu kroz županije, gradove i općine“ koja je održana u Zagrebu. Konferenciju je organizirao Odbor regija EU u suradnji sa Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova, Udrugom općine i uz podršku Vlade Republike Hrvatske.

S obzirom da je provođenje EU projekata nemoguće bez uključivanja županija, gradova i općina, glavna tema konferencije bile su mogućnosti i prepreke korištenja strukturnih fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Na konferenciji su po prvi puta predstavljeni i operativno-razvojni programi namijenjeni razvoju jedinica lokalne i regionalne samouprave kao ključnim faktorima u korištenju EU fondova, otvaranju novih radnih mjesta te razvoju domaćeg gospodarstva.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.