U tijeku pripreme za osnivanje Koordinacijskog odbora u sklopu projekta Županija prijatelj djece

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak, 12. listopada zamjenik župana Ratimir Ljubić održao je sastanak s pročelnicama županijskih upravih tijela glede priprema za formiranje Koordinacijskog odbora u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, u koji će se uključiti i Koprivničko-križevačka županija.

Županijski koordinacijski odbor radit će na provedbi projekta u partnerstvu sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, a bit će nadležan za planiranje i pokretanje raznih aktivnosti za djecu, izradu višegodišnjeg programa rada te godišnjeg izvedbenog plana projekta.

Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ započela je s djelovanjem 1999. godine, a pokrenuli su je Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija i lokalnih koordinacijskih odbora, s ciljem da se motiviraju tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravni subjekti, udruge građana, roditelji i djeca na potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece, koja su priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Potaknuti zajedničkom željom za promicanjem dobrobiti djeteta na lokalnoj i regionalnoj razini, Savez društava naša djeca i Hrvatska zajednica županija 2015. godine sklopili su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Gradovi i općine – prijatelji djece  – Županije – prijatelji djece“.

Služba ureda župana