U tijeku je obnova ikonostasa na Parohijskoj crkvi sv. Georgija

S obzirom da je u tijeku obnova ikonostasa na Parohijskoj crkvi sv. Georgija župan Darko Koren sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom obišao je jučer crkvu te njezinog paroha Branislava Todorovića u Velikom Pogancu u Rasinji.

Riječ je o crkvi koja je registrirana kao spomenik kulture i koja ima posebno vrijedan ikonostas koji se trenutno obnavlja, a koji je nastao 1779. godine. Nalazi se u središtu naselja, a sagrađena je 1722. godine kao jednobrodna i krasnobarokna građevina koju je ukrasio znameniti osječki ikonopisac Jovan Četirević Grabovan.

Valja istaknuti da Koprivničko-križevačka županija podržava očuvanje sakralnih objekata i spomenika kulture te doprinosi obnovi takvih kulturnih i posebnih objekata.

Služba ureda župana