U srednjim školama Koprivničko-križevačke županije traje državna matura

U osam srednjih škola Koprivničko-križevačke županije provodi se državna matura u vremenu od 21. svibnja do 11. lipnja 2013. godine, u ljetnom ispitnom roku.

Četvrte razrede srednjih škola Koprivničko-križevačke županije polazi 841 učenik, a očekuje se da će 768 učenika ili 91,3 % pristupiti polaganju državne mature za čije je provođenja nadležan Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.