U sklopu projekta „JA sam kao i Ti“ održana radionica „Stereotipi i predrasude“

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice je u sklopu projekta „JA sam kao i Ti – senzibilizacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom“  održala radionicu za nastavnike u Osnovnoj školi Sokolovac pod nazivom „Stereotipi i predrasude“.

Ovom radionicom, 25 učitelja i nastavnika škole educirano je o položaju osoba s invaliditetom u obitelji i društvu, a u interaktivnom radu sudionici su iznijeli svoja zapažanja s kojima susreću u radu tijekom obrazovanja učenika. Razgovarali su o brojnim pitanjima i nedoumicama oko toga tko treba brinuti o potrebama djece s teškoćama i osobama s invaliditetom, a na kraju radionice, utvrđeno je kako nema osoba s posebnim potrebama već svi imaju iste potrebe, ali ih svatko zadovoljava na drugi način.

Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice dok su partneri projekta Osnovna škola Sokolovac, Udruga za održivi razvoj – UZOR te Udruga Kopriva, a projekt sufinancira Koprivničko-križevačka županija.

Ovim projektom nastoji se educirati djecu bez teškoća o osobama s invaliditetom, poticati i razviti inkluzivno volonterstvo djece osnovnoškolskog uzrasta kao i educirati nastavnike o radu s djecom s teškoćama u razvoju i inkluzivnom odgoju i obrazovanju.

Služba ureda župana