U sklopu projekta Dravis 3 održana radionica na temu informiranja stanovništva o kriznim situacijama

U gradu Kaposváru u Mađarskoj je u srijedu, 9. travnja održana radionica na temu izrade Strategije o informiranju stanovništva u kriznim situacijama u sklopu projekta Dravis 3, na kojemu su sudjelovali i predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao projektnog partnera. Cilj projekta je jačanje i teritorijalno proširenje hrvatsko-mađarske suradnje u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama, a glavni partner je Nacionalni savez ra radijsku signalizaciju i infokomunikaciju Mađarske. Ostali partneri u projektu su mađarske županije Somogy, Zala, Baranya te Osječko-baranjska županija, dok su pridruženi partneri Virovitičko-podravska i Međimurska županija.

Na jučerašnjoj radionici delegacija mađarske županije Somogy prezentirala je kako izgleda strategija informiranja stanovništva u Mađarskoj tj. na koji način je najbolje informirati javnost, ali i tijela i organizacije koje bi trebale intervenirati o nastaloj situaciji. Prema njihovim riječima, stanovništvo treba konstantno biti informirano o mogućim kriznim situacijama i to kroz sva tri perioda odnosno u pripremnoj fazi, za vrijeme krize i nakon eliminiranja problema. U pripremnoj fazi najvažnije je o mogućoj katastrofi prenijeti što više informacija lokalnom stanovništvu, a naglasak treba biti na informiranju stanovništva kako reagirati u takvoj situaciji. Kada nastupi kriza potrebno je najkraćim (i najefikasnijim) putem informirati javnost o nastaloj krizi, a kada je problem eliminiran stanovništvo se informira o štetama, na koji način je zbrinuto lokalno stanovništvo i dr.

Ispred Koprivničko-križevačke županije radionici su prisustvovali voditeljica projekta Snježana Babok Grgić i član tima Stjepan Behin.

Odsjek za komunikacije i protokol