U sklopu 2. Sajma učeničkih zadruga promoviran i projekt „Prilika za sve 2“

U organizaciji Strukovne škole Đurđevac održan je 2. Sajam učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije, a  ujedno je promoviran projekt „Prilika za sve 2“. U ime Koprivničko-križevačke županije otvorenju Sajma prisustvovali su zamjenik župana Ivan Pal i predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić.

Zamjenik župana Ivan Pal prije otvorenja Sajma uputio je pozdravne riječi svima prisutnima te se osvrnuo na projekt „Prilika za sve 2“ naglasivši: „U pojedinim razredima vaše kolegice i kolege imaju osobne asistente, što je omogućeno ovim Projektom. Uvijek koristimo priliku da vas podsjetimo na potrebe vaših kolega te tražimo od vas podršku za taj projekt i ubuduće.“

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić otvorila je 2. Sajam učeničkih zadruga prigodnim govorom pritom se osvrnuvši na mlade generacije kojima je potrebno prenijeti kulturnu tradiciju i običaje. Naglasila je važnost zadrugarstva istaknuvši: „Drago mi je što se škole aktivno uključuju kroz osnivanje zadruga, posebice jer je u radu učenika vidljiv naglasak na kulturnoj baštini, tradiciji i izričaju podravsko-prigorskoga kraja.“.

Ovaj Sajam organiziran je u sklopu projekta „Poduzetnik za 5“ koji je završio, no Sajam se nastavlja kao mjesto na kojem se zadrugama omogućava da predstave svoj rad široj javnosti i time se potiče rad mladih i prije završetka svog obrazovanja.

Služba ureda župana