U osam godina Županija sufinancirala edukaciju za više od 1000 poljoprivrednika

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Koprivničko-križevačke županije i poljoprivrednih udruga s područja Županije ove zime provodila se edukacija poljoprivrednika – „Mala poljoprivredna akademija“. Edukacija se provodila s ciljem da poljoprivrednici unaprijede svoju proizvodnju, te da se što bolje pripreme za skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U EU naime svaki proizvođač ima završenu najmanje poljoprivrednu školu, pa je stoga potvrda o educiranju za poljoprivredno zanimanje potrebna i našim proizvođačima.

„Mala poljoprivredna akademija“ trajala je 165 sati, tijekom kojih se izvodila teoretska i praktična nastava za povrćare, pčelare, proizvođače mlijeka i mesa, voćare, te vinogradare i podrumare. Predavači su bili domaći stručnjaci i profesori s fakulteta. Nakon završenih predavanja polaznici su pristupili polaganju završnih ispita nakon kojih je 332 polaznika dobilo certifikate o osposobljenosti, pa će svoja zvanja moći upisati u radnu knjižicu.

Županija je edukaciju sufinancirala iznosom od 700 kuna po polazniku, a u sufinanciranje su se također uključile općine i gradovi u kojima polaznici žive. To su općine Kalinovac, Novo Virje, Virje i Ferdinandovac, te gradovi Đurđevac i Koprivnica.

Svečana dodjela certifikata polaznicima edukacije održana je u ponedjeljak, 11. travnja, u dvorani Domoljub u Koprivnici. Zamjenik župana Darko Sobota tad je kazao da je Županija od 2003. do 2010. u subvencioniranje poljoprivrede uložila više od 7 milijuna kuna, od čega za edukaciju 713 poljoprivrednika 586 tisuća kuna. Izrazio je zadovoljstvo visokim odazivom poljoprivrednika na ovogodišnju edukaciju, te je najavio slične programe i u buduće.

Obzirom da je zamjenik župana Sobota također bio jedan od polaznika edukacije, bio je prvi kojem je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Josip Nakić Alfirević predao certifikat.