U naselju Domaji otvorena novouređena prometnica Put viteza

U subotu, 11. rujna u naselju Domaji u općini Sokolovac otvorena je novouređena prometnica DO-02 Put viteza. Svečanosti otvorenja prisustvovali su župan Darko Koren i načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj sa suradnicima.

Dodajmo kako su osim spomenute prometnice na području općine završeni radovi na modernizaciji županijske ceste LC26072 dionica Mali Botinovac, općinskoj nerazvrstanoj cesti BM-02 Mali Botinovac kroz naselje, nerazvrstana cesta SK-04 put Andrašića u Sokolovcu,  županijska cesta LC26083 dionica Široko Selo – Križ Gornji te županijska cesta LC26093 dionica Hudovljani – Gornja Velika.

Sveukupna vrijednost svih radova modernizacije cesta na navedenim dionicama iznosi oko 1.5 milijuna kuna u čemu je Općina sudjelovala s oko 900.000 kuna vlastitih sredstava.

Radovi na modernizaciji županijskih cesta se provode na temelju sporazuma između Općine i ŽUC-a gdje Općina financira radove na pripremi podloge a ŽUC financira radove asfaltiranja.

 

Služba ureda župana