U lipnju izložba zlatnih vina saveza Alpe-Jadran

Zamjenik župana Darko Sobota i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac sastali su se u petak, 25. travnja s tajnikom Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije Vjekoslavom Indirom. Tema sastanka bila je međunarodna izložba zlatnih vina vinogradara saveza Alpe-Jadran koja će se 7. lipnja održati u Đurđevcu.  Na izložbi će biti predstavljena vina iz četiri države koje su članice saveza – Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Tajnik županijske Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara suglasan je sa prijedlogom za dio aktivnosti koje će preuzeti kao suradnik na tom projektu ispred Zajednice, a posebno oko izbora ocjenjivačke komisije za ocjenu vina i tehničkih poslova prilikom ocjenjivanja vina. Koprivničko-križevačka županija je suorganizator ovog događanja, a dio poslova će preuzeti savez Alpe-Jadran.

Odsjek za komunikacije i protokol