U Koprivničkom Ivancu održana Skupština tvrtke Piškornica d.o.o.

U petak 1. srpnja u Koprivničkom Ivancu je održana 9. sjednica Skupštine Društva „Piškornica“ d.o.o. Prisutni su bili predstavnici svih osnivača (Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, te Općine Koprivnički Ivanec), a ispred Koprivničko-križevačke županije prisutan je bio župan Darko Koren.

Direktorica Jasna Sabolić i predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac informirali su članove Skupštine o financijskom stanju Društva. Razmatrana je mogućnost da se i gradovima ponudi da dokapitalizacijom uđu u suvlasništvo društva, a na prijedlog predsjednika Skupštine Božidara Vrabelja je prihvaćeno da se do rujna ove godine razmotri model kako bi do toga došlo.

Direktorica je prisutne informirala o realizaciji beskamatnog zajma Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za otkup zemljišta i izradu projektno-tehničke dokumentacije projekta, nakon čega se raspravljalo o stanju projekta s naglaskom na potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada sa općinama i gradovima.

Prisutni su informirani i o postupku raspisivanja natječaja za novog direktora Društva, te je prihvaćeno da se imenuje projekt manager koji će biti nositelj projekta do izbora novog direktora. Članovima Skupštine je dana i informacija o provedbi Odluke o postavljanju zahtjeva za naknadu štete u sudskom postupku vezano za bivšeg direktora Nedu Cepića.

Također je prihvaćeno i Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva, kojem je odobrena razrješnica, a dužnosti je na vlastiti zahtjev razriješen dosadašnji član Nadzornog odbora Dubravko Horvat.