U Koprivničko-križevačkoj županiji održano Županijsko stručno vijeće nastavnika biologije

U okviru svojih edukativnih aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije suradnjom s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije i kemije u osnovnim školama s područja cijele Koprivničko-križevačke županije i njihovim voditeljem profesorom Miroslavom Kanisekom u zgradi Koprivničko-križevačke županije organizira je i održala stručni skup.
Na skupu je sudjelovalo dvadeset i devet nastavnika biologije i kemije osnovnih škola s područja cijele Koprivničko-križevačke županije.
Nakon pozdravnih riječi organizatora, voditelja Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije profesora Miroslava Kaniseka i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željke Kolar, skup je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki. Pročelnica je sudionicima zaželjela dobrodošlicu, pohvalila dobru suradnju županije i njene Javne ustanove sa školama, te iskazala nadu da će i ovaj skup dati ideje i rezultirati novom budućom još boljom suradnjom škola s županijom i njenom Javnom ustanovom te se zahvalila svim prisutnima koji su spremni provoditi redovito usavršavanje s ciljem provođenja kvalitetnije nastave.
Stručna suradnica u Javnoj ustanovi Marta Lenac održala je predavanje pod nazivom „Kemija u svemiru“. U okviru toga predavanja sudionici su dobili informacije o ulozi kemije u procesu istraživanja svemira, prezentirane su zanimljivosti vezane za kemijska istraživanja svemira, te metodologije koje se koriste u proučavanju svemira. IMG_5602m
Ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar informirala je prisutne o aktualnim domaćim i EU projektima Javne ustanove, te mogućnostima suradnje sa školama i uključivanja učenika u edukacije i prezentacije koje će se odvijati u okviru tih projekata. Posebno je stavljen naglasak na aktivnost promatranja ptica u okviru projekta „Tri rijeke jedan cilj“, te aktivnosti koje će se odvijati u okviru projekta „Tjedan prirodoslovlja na Đurđevačkim pijescima“ koji se planira održavati od 19. do 26. listopada 2015.godine. Predstavljen je plan rada tog projekta, termini i aktivnosti koje se planiraju na terenima Đurđevačkih pijesaka, te termini predavanja i radionica. Pozvane su škole i učenici da se uključe u brojne aktivnosti i s naznakom kako se zainteresirane škole mogu prijaviti Javnoj ustanovi.
Također je predstavljen i započeti višegodišnji projekt kojeg koordinira i sufinancira Javna ustanova, a njegov naziv je „Monitoring deseteronožnih rakova (Astacidae) na području „Koprivničke Podravine“. Taj projekt predstavio je njegov voditelj profesor Miroslav Samardžić. Posebno su bili zanimljivi i primjerci nekoliko jedinki tih rakova koji su ulovljeni na projektnom području, stavljeni u adekvatne posude s vodom i pokazani sudionicima skupa.
Predavanje o mini plakatu u nastavi, kako se on osmišljava, radi, što je pri tom važno, kako se biraju teme i na što treba upozoriti učenike prilikom njegove izrade i osmišljavanja, te kako se on upotrebljava u svojoj prezentaciji iznio je profesor Miroslav Kanisek. Na kraju skupa predavanje pod nazivom „Vode Paklenice“ održao je profesor Goran Višak, a predavanje pod nazivom „Biljke Paklenice“, profesorica Ana Marija Bobovčan,
Nakon svih provedenih i dnevnim redom skupa održanih aktivnosti donijet je zaključak da će sve prezentirane teme skupa koristiti prisutnim učiteljicama i učiteljima kod kvalitetnijeg i boljeg podučavanja njihovih učenika, te unaprijediti suradnju županije i njene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s njima i njihovim školama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

na području Koprivničko-križevačke županije