U Koprivničkim Bregima otvoren dograđeni dio škole i novi dječji vrtić

OŠ Koprivnički Bregi je tako sedma županijska osnovna škola koja će novu školsku godinu započeti s radom u jednosmjenskoj nastavi

U Koprivničkim Bregima je uz Dan Općine, u subotu 17. kolovoza, upriličeno svečano otvorenje dograđenog dijela školske zgrade tamošnje Osnovne škole.

U okviru projekta dograđene su dvije učionice koje omogućuju jednosmjensku nastavu u bregovskoj školi za 161 učenika. Također su dograđeni i prostori dječjeg vrtića za potrebe smještaja jedne mješovite grupe djece predškolskog uzrasta, a rekonstruirani su i prostori školske kuhinje, uređeni su vanjski prostori škole i vrtića, te je nabavljen veći dio potrebnog namještaja i opreme. Ova investicija je izvršena u dvije faze, a ukupna joj je vrijednost oko 3,5 milijuna kuna, od čega je Županija osigurala 1,4 milijuna kuna.

OŠ Koprivnički Bregi je tako sedma županijska osnovna škola koja će novu školsku godinu započeti s radom u jednosmjenskoj nastavi, dok će novi vrtić djelovati u sklopu Dječjeg vrtića „Vrapčić“ iz Drnja.

Novi Dječji vrtić i dograđene prostore škole otvorio je župan Darko Koren, zajedno s načelnikom Općine Marijom Hudičem i ravnateljicom škole Karolinom Vidović.