U knjižnici Fran Galović predstavljena nova usluga Bibliobusa

Zamjenik župana Ivan Pal prisustvovao je svečanom predstavljanju nove knjižnične usluge i primopredaji kutija s građom koja je održana u Čitaonici tiska Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Uvođenje nove knjižnične usluge koja se provodi u sklopu projekta „Rastemo čitajući: program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“ obuhvaća pet vrtića u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus, a to su Drnje, Sigetec, Peteranec, Đelekovec i Legrad. Dječjim vrtićima biti će omogućena usluga korištenja knjižnične kutije koja sadrži edukativne slikovnice, AVE građu, radne materijale za pripremu za školu, radne materijale za učenje hrvatskog jezika, stručnu literaturu za odgajateljice kao i tablet opremljen edukativnim sadržajima.

U sklopu projekta provesti će se i edukativno predavanje za roditelje djece uključene u projekt, a odnositi će se na širenje svijesti o važnosti čitanja i kvalitetnog korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Veličina projekta vidljiva je i u njegovoj nagrađenosti 2016. godine od strane grčke organizacije Future Library, osvojivši INELI – Balkans Innovation Award. Važnost projekta također je naglašena kroz kontinuirani pristup tiskanoj građi koji je temelj čitateljskih navika od najranije dobi dok korištenje informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji temelj je buduće informacijske pismenost. Čitateljske navike vode k razvoju drugih vještina i kompetencija potrebnih za uspješan nastavak obrazovanja, cjeloživotno učenje kao i pristup tržištu rada.

Rani dodir sa pismenošću utemeljuje njegovanje tolerancije među djecom i roditeljima kao pripadnicima različitih kultura, jezika i nacionalnosti. Stoga Koprivničko-križevačka županije na ovaj način želi doprinijeti širenju tolerancije i poštovanja među djecom počevši od njihove najranije dobi.

Služba ureda župana