U Hrvatskoj zajednici županija održana radionica „Primjena ZUP-a u praksi“

Hrvatska zajednica županija pokrenula je suradnju s Državnom školom za javnu upravu, središnjom ustanovom za planiranje i koordiniranje procjene potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem u institucijama javne uprave te tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radionica „Primjena ZUP-a u praksi“ održana je u četvrtak, 12. veljače, u prostorima Zajednice u Zagrebu kojoj je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Marina Horvat Pavlic.
Polaznici su kroz predavanja i vježbe ostvarili kreativnu razmjenu znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja postupka što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pregledom zakona razraditi postupak i pojasniti pojedine situacije u postupanju te aktivnim vježbama, uz postavljanja pitanja tijekom cijele radionice, upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetniji rad u primjeni ovog zakona. Radionici su prisustvovali službenici iz 12 hrvatskih županija čiji je svakodnevni posao provedba Zakona o općem upravnom postupku. Trenerice ZUP-a bile su Eva Kompes, dipl. iur., viša upravna savjetnica – specijalistica Ministarstva uprave i Nataša Rahela Borovček, up. pr., samostalna pravnica u Hrvatskim vodama.

„Važno je istaknuti kako Zakon o općem upravnom postupku definira institut upravnog postupanja u radu javne uprave. Ustrojem lokalne i područne (regionalne) samouprave definiran je sustav pravnih osoba koje obavljaju pojedine funkcije javne vlasti. Obavljanjem javne vlasti upravna tijela JLS-a rješavaju o pravima fizičkih i pravnih osoba upravo sukladno Zakonu o općem upravnom postupku koji omogućuje kvalitetniju, bržu i djelotvorniju komunikaciju među nositeljima javne vlasti i između fizičkih i pravnih osoba, a sve kroz postupanje u upravnim stvarima relevantnim za realizaciju njihovih prava i obveza“ – naglasila je Marina Horvat Pavlic.
„Postojeći ZUP bi trebao predstavljati važan doprinos poboljšanju upravnih kapaciteta u RH te osigurati ravnotežu između zahtjeva za objektivnim i brzim odlučivanjem s jedne strane i zaštite prava i pravnih interesa pojedinaca koji sudjeluju u postupku. Pozdravljam inicijativu Zajednice da upravo ovakvim stručnim edukacijama doprinese kvaliteti rada županijskih uprava te omogući cjeloživotno usavršavanje i educiranje“ – dodala je Marina Horvat Pavlic.

Hrvatska zajednica županija