U 2009. godini – e-dostava podataka u ROO

Koprivničko-križevačka županija obavještava sve potencijalne obveznike dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša (stari naziv: Katastar emisija u okoliš) da od 2009. godine za unos i dostavu podataka, u ROO čl. 5. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), koristiti će se, elektronička programska oprema koja će omogućiti pristup registru putem Interneta uporabom korisničkog računa.

Dodjela korisničkih računa, obveznicima dostave podataka, vršiti će se putem odobravanja „Zahtjeva za dodjelom korisničkog računa za unos podataka u bazu ROO“ koji će biti dostupan na web stranici AZO.

          Rok za dostavu podataka za 2008 godinu je 1.03.2009. god. te se mole obveznici pravovremenoj dostavi podataka.

          Postojeći elektronički Excel obrasci, korišteni za unos podataka za 2007. godine, neće više biti u uporabi.

Detaljnije informacije o načinu dostave podataka kao i Upute o korištenju baze podataka biti će naknadno objavljene na www.azo.hr i http://www.arhiva.kckzz.hr/prostorno-uredenje-i-zastita-okolisa/pododsjek-za-zaStitu-okoliSa/