Turističko vijeće županijske Turističke zajednice održalo 6. sjednicu

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je 6. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije koju je otvorio predsjednik županijske Turističke zajednice župan Darko Koren.

Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Turističkog vijeća te je jednoglasno donesen Zaključak o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine o kojem je izvijestio predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac istaknuvši:

U cijelosti je izvršen program rada sukladno financijskom planu i planu poslovanja Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, s obzirom da su sredstva koja su utrošena i namjenski realizirana. Stoga se može konstatirati da je rad županijske Turističke zajednice u proteklom razdoblju bio uspješan.“

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika u turističkom uredu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije te je zaključeno kako će se isti usuglasiti s Kolektivnim ugovorom kojim se reguliraju prava i obveze zaposlenih u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Pored toga, na sjednici kao predstavnik Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za novog člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Koprivnice izabran je Marko Jembrek.

Direktor županijske Turističke zajednice Zdravko Mihevc izvijestio je okupljene o održanom „Ljetu na Šoderici“ i manifestaciji Country vikend te iskazao svoje zadovoljstvo što je ta manifestacija dobro prihvaćena među publikom.

Služba ureda župana