Turističko vijeće Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije održalo sjednicu

U prostorijama PORA-e regionalne razvojne agencije KKŽ, održana je 10. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Koprivničko – križevačke županije kojoj je predsjedao župan Darko Koren, ujedno i predsjednik Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Na Sjednici su odobrene potpore po raspisanim Javnim pozivima za Udruženo oglašavanje sustava turističkih zajednica s područja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i za dodjelu financijske potpore inicijativama i razvoju turističkih proizvoda za sustav Turističkih zajednica na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu.

Ujedno, donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za unapređenje  smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu za koju namjenu je osigurano 400.000 00 kn.

Članovi vijeća raspravljali su i o aktivnostima Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za prethodno razdoblje a kao glavna zadaća istaknuta je izrada strategije razvoja turizma Koprivničko-križevačke županije. Između ostalih aktivnosti planiranih za 2021. godinu, poseban naglasak stavljen je na daljnju promociju turističke ponude naše županije.

 

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije