Turistička zajednica nastavlja sa smeđom signalizacijom

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije nastavlja s obilježavanjem i postavljanjem smeđe turističke signalizacije. Postavljena je signalizacija za akumulaciono jezero Rasinja, motocross stazu Rasinja i Rekreacijski centar Rasinja, a u fazi postavljanja je signalizacija za Vodenicu Sveta Ana. U planu je i postavljanje signalizacije za OPG Matočec. Hrvatska turistička zajednica sufinancirat će troškove smeđe signalizacije u visini 50%, dok Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije za tu namjenu namjerava uložiti 40.000,00 kuna u 2010. godini. Nastavak je to obilježavanja turistički atraktivnih lokacija u Koprivničko-križevačkoj županiji što će ojačati turističku infrastrukturu i privući mnogobrojne posjetitelje i turiste.

Direktor TU TZ KKŽ: mr.sc. Zdravko Mihevc