Tribina „Europska perspektiva Hrvatske“

OPĆINSKI SAVJET MLADIH
OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

 i

 ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Vas pozivaju na tribinu pod nazivom

  „Europska perspektiva Hrvatske“

koja će se održati

u Osnovnoj školi u Svetom Petru Orehovcu

26. svibnja 2012.g. u 18.00 sati.

Gost predavač je saborska zastupnica mr.sc. Martina Dalić

P R O G R A M

18.00    Pozdravni govor i uvod u tribinu,
18:05    Predstavljanje prezentacije učenika OŠ Sveti Petar Orehovec,
18:20    mr.sc. Martina Dalić – Hrvatski ulazak u Europsku uniju – Hrvatska i strukturni fondovi,
19:30    Rasprava.

PREDSJEDNIK: Josip Polščak, v.r.        PREDSJEDNIK:Ivan Pal, prof., v.r.