Transparentnost i otvorenost podataka ključan su preduvjet za funkcioniranje županija

U suradnji s Uredom povjerenice za informiranje, u petak 30. listopada Hrvatska zajednica županija organizirala je radionicu o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Radionicu je vodio Hrvoje Vindakijević, službenik za informiranje Ureda povjerenice za informirane. Edukacija je bila namijenjena županijskim službenicima za informiranje te službenicima za održavanje internetskih stranica županija upravo zbog pojačanog timskog rada unutar županijskih uprava.

Na početku radionice održana je prezentacija o transparentnosti županija u Hrvatskoj. Istraživanje je to koje je proveo ured Povjerenice za informiranje, a temeljna svrha je bila provjeriti što se objavljuje na internetskim stranicama županija. U sklopu prezentacije je naglašeno kako su sve hrvatske županije orijentirane na građane i gospodarstvo pružajući tim subjektima sve potrebne informacije koje moraju biti javno dostupne. Kada se govori o broju zahtjeva za pristup informacijama, u prošloj se godini bilježi značajan porast broja takvih zahtjeva. Kako bi županije bile što transparentnije i otvorenije ključno je poticanje uključivanja građana te civilnog i privatnog sektora u procese odlučivanja i mehanizme kontrole rada.

IMG_3399U nastavku radionice, g. Vindakijević se osvrnuo na važnost prava na pristup informacijama te međunarodni, europski i domaći pravni okvir koji štiti pravo na pristup informacijama. Definirano je i što je to točno informacija u zakonskom smislu te što nije zahtjev za pristup informacijama. Uputio je i na popis tijela javne vlasti koji se redovito ažurira na internetskim stranicama Povjerenice za informiranje, a u kojem se nalazi preko 6000 tijela javnih vlasti u Republici Hrvatskoj. Polaznicima je predstavljen i djelokrug rada Povjerenika za informiranje, kao i obaveze tijela javne vlasti u području prava na pristup informacijama.

Lako pretraživanje i strojno čitljiv oblik objave informacija na internetskim stranicama svih tijela javnih vlasti jedan je od važnih preduvjeta za punu transparentnost i otvorenost. Jedinice područne (regionalne) samouprave također bi trebale redovito provoditi savjetovanja sa zainteresiranim javnošću o svim aktima koje pojedina jedinica donosi. Također, spomenuto je i u kojim slučajevima se ograničava pravo na pristup informacijama i kada tijelo javne vlasti može donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva. Posebna pažnja posvećena je i ponovnoj uporabi informacija te Portalu otvorenih podataka koji je nedavno pokrenut od strane Vlade Republike Hrvatske.

Hrvatska zajednica županija