Tiskovna konferencija o provedbi projekata Saveza Alpe-Adria

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije 28. svibnja 2014. godine održana je tiskovna konferencija vezana uz projekt „Alpe-Adria“ kojem se Koprivničko-križevačka županija pridružila 2013. godine. Županija u suradnji s partnerima provodi dva projekta pod nazivom „Zlatna vina Alpe Adria 2014“ i „Alpe Adria Srce naive“.
Tiskovnu konferenciju otvorio je viši stručni suradnik Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Krešimir Blažek koji je pozdravio prisutne i prepustio riječ direktoru Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Zdravku Mihevcu koji je ukratko dao informacije o samom projektu. Istaknuo je kako su oba projekta prihvaćena od Upravnog saveza u Klagenfurtu te da je za svaki projekt odobreno 3000 eura. Nadalje, Mihvec ističe kako je cilj projekta „Zlatna vina“ promocija vina i vinskih regija u članicama Saveza Alpe-Adria. Provedbu projekta organizira udruga vinogradara, vinara i voćara, županijska Turistička zajednica i Županija uz partnerstvo Slovenije, Mađarske i Austrije dok je cilj projekta „Srce naive“ promocija naivnog slikarstva i povezivanja slikara iz regija članica Saveza Alpe-Adria, a provedbu projekta organizira županijska Turistička zajednica, Udruga hlebinskih slikara i kipara, Općina Hlebine, Muzej grada Koprivnice i Županija uz partnerstvo Slovenije, Mađarske i Austrije. Što se tiče promocije umjetnosti naive, plan je da se radovi izlože u gradovima regija, a nakon toga prikupljena sredstva donirat će se u dobrotvorne svrhe.
Ispred Koprivničko-križevačke županije prisutne su pozdravili župan Darko koren i zamjenik župana Darko Sobota. Župan je naglasio kako je zahvalan svima koji sudjeluju u projektima te da će i dalje imati podršku Županije jer trud koji se ulaže u ostvarivanju ciljeva hvale je vrijedan. Zamjenik župana Sobota zahvalio je udrugama i Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju te istaknuo kako je projekt „Zlatna vina“ od izrazite važnosti za Koprivničko-križevačku županiju budući da je taj kraj relativno nepoznata vinarska destinacija.

Odsjek za komunikacije i protokol