Tim za ruralni razvoj Koprivničko-križevačke županije

Ove je godine na inicijativu Ministarstva poljoprivrede za područje naše Županije osnovan Tim za ruralni razvoj Koprivničko-križevačke županije. Članovi Tima su Denis Maksić, Zdenka Marić, Dario Zagorec, Tihana Kraljić i Franjo Babić, a već od svibnja provode brojne aktivnosti kako bi unaprijedili ruralni razvoj Županije. Jedna od aktivnosti je prezentacija Programa mjera ruralnog razvoja za RH u razdoblju 2014.-2020., a tijekom ove godine Tim za ruralni razvoj predstavio je taj program na županijskim manifestacijama: Danima travnjaka, Danima povrća, Danima voća, 17. Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima te na skupštini LAG-a „Podravina“ u Đurđevcu.

Strategija ruralnog razvoja ima tri dugoročna strateška cilja, a to su: konkurentna i održiva poljoprivredna proizvodnja integrirana u EU okvire, razvijeno ruralno gospodarstvo s trendom povećanja nezaposlenosti, proizvodnja visokokvalitetne hrane, razvoj nepoljoprivrednih gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima i održivo korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u funkciji osiguravanja ruralnih područja kao sigurnog i privlačnog mjesta za život i rad.

Program mjera ruralnog razvoja usklađen je sa Uredbom ruralnog razvoja EU 1305/13 koja definira šest prioriteta:

  1. Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  2. Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstva te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama
  3. Promicanje organiziranje lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
  4. Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
  5. Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
  6. Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima

U privitku:

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.