Termoelektrana – Ministarstvo donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš

Za zahvat izgradnje termoelektrane na drvnu biomasu, planiranu u poslovnoj zoni Općine Koprivnički Ivanec, nositelja zahvata, tvrtke E-TWO-ENERGY d.o.o., Matije Gupca 12. iz Koprivničkog Ivanca, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je Rješenje kojim se zahvat ocjenjuje prihvatljivim po okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja na način kako je navedeno u Rješenju.

Ana List, dipl.biol.
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA