Tečaj za turističke vodiče

U tijeku je Tečaj za turističke vodiče koji organizira Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije u suradnji s TZ-ima s područja županije. Nastavu, petkom poslijepodne i subotom prijepodne, u prostorijama PORA-e u Koprivnici pohađa 20 polaznika. Školovanje, koje će trajati dva mjeseca, provodi Ekonomski fakultet iz Osijeka, a svi kandidati koji s uspjehom polože ispite steći će licencu turističkog vodiča za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku i Međimursku županiju. Cijena tečaja po kandidatu je 4.500,00 kuna, a sufinanciraju ga : HTZ, TZ KKŽ, TZ partneri u projektu te sami kandidati. Osim ovih 20 polaznika koji se školuju u okviru sustava TZ, nastavu pohađaju i oni koji se školuju za vlastite potrebe i koji sami snose troškove školovanja, a dolaze s područja KKŽ, Varaždina i Daruvara.

 Direktor TU TZ KKŽ : mr.sc. Zdravko Mihevc