Tajnica Pregovaračke skupine za pristupanje EU Dubravka Vlašić Pleše posjetila Županiju

Koprivničko-križevačku županiju je u četvrtak, 10. ožujka, posjetila ravnateljica Uprave za koordinaciju prilagodba pravnom sustavu EU i praćenje provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Dubravka Vlašić Pleše. Ona je ujedno i tajnica Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Europskoj uniji

Sastala se s zamjenikom župana Ivanom Palom, koji je na čelu Županijskog savjeta za europske integracije, te njegovim suradnicima. Nakon kratke analize onoga što je Županijski savjet napravio u protekloj godini istaknula je zadovoljstvo radom Savjeta, kao jednog od najaktivnijih u zemlji, te je ponudila pomoć u osmišljavanju budućih programa. Oni će u ovoj godini biti posebno fokusirani na mlađu dobnu skupinu, posebno organiziranje različitih debata, izložbi, kvizova i emisija. Također je dogovoren osnovni model aktivnosti za obilježavanje Europskog tjedna u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ravnateljica Valić Pleše tijekom boravka u Koprivnici upoznata je i s međunarodnim aktivnostima Koprivničko-križevačke županije, bilateralnim odnosima s regijama susjednih zemalja i suradnjom s EU institucijama. Posebno su je interesirali projekti „Pisanica od srca“, te županijska gospodarska diplomacija.