Svjetski dan borbe protiv korupcije

Učenici 2.b razreda na satu razrednog odjela obilježili su Svjetski dan borbe protiv korupcije. Metodom suradničkog učenja obradili su nastavnu jedinicu “Korupcija za početnike” iz priručnika “Obrazovanjem protiv korupcije” u izdanju “Foruma za slobodu odgoja”. Definirali su osnovne pojmove vezane uz korupciju, prepoznali naizgled bezazlene obrasce ponašanja u razredu poput prepisivanja zadaće ili prepisivanja za vrijeme testa kao vid “korupcije za početnike”, kritički promišljali o različitim oblicima i elementima korupcije i prepoznali posljedice nestručnosti u određenim profesijama zbog favoriziranja i nepotizma pri zapošljavanju ili korupcije prilikom stjecanja diplome.
Obilježavanje ovog dana potaklo je Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije i Županijski stručni aktiv za građanski odgoj i obrazovanje koji su dostavili nastavne materijale i priložen letak.
Dio učenika će u subotu volontirati i zajedno s članovima Antikorupcijskog povjerenstva dijeliti promotivne letke građanima na glavnom gradskom trgu kao dio izvan učioničnih aktivnosti vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje.

Jasna Kraljić Cmrk, prof.