Svečano uručenje priznanja za najbolje likovne i literarne radove na natječaju «Volim Hrvatsku»

Svečano uručenje priznanja za najbolje likovne i literarne radove na natječaju GU HTZ-a «Volim Hrvatsku» na temu «Djeca – čuvari prirode», održati će se

21. ožujka (srijeda) u zgradi Županije, A. Nemčića 5, Koprivnica,

 soba broj 28/I u 10,00 sati.

Direktor TU TZ KKŽ : mr.sc. Zdravko Mihevc