Suradnja sa školom Marc Sangnier iz Francuske

Tijekom 2014/15 naša škola je započela suradnju sa školom Collège Marc Sangnier iz Francuske. Učenici i nastavnici radili su na zajedničkim aktivnostima koje obuhvaćaju teme održivog razvoja. Te se teme provlače kroz razne predmete pa su se tako u ove aktivnosti uključili učenici petih razreda sa svojim nastavnicima iz prirode, tehničke kulture, engleskog, francuskog, povijesti i geografije. Škola Marc Sangnier nalazi se u Seyssinsu, malom gradu u departmanu Isère na području regije Rhône-Alpes. Učenici su prvo razmijenili pisma u kojima su predstavili sebe, svoju školu i školske aktivnosti. Pisma su pisali na engleskom ili francuskom jeziku tako da su imali prilike koristiti svoje znanje jezika. S veseljem su sudjelovali u ovoj aktivnosti koja će se i dalje nastaviti. U ožujku smo organizirali prvi susret naših učenika preko skypea. Zadatak je bio francuskim učenicima predstaviti svoj grad i regiju te govoriti o vodenim područjima naše zemlje, o vodi kao izvoru energije i o energetskoj učinkovitosti.  Našu zemlju francuskim učenicima predstavile su učenice Ana Lucija Abramović, Katja Kukec i Andrea Stapar. O našoj regiji govorio je Dorijan Lončarić, dok su grad predstavile učenice Patricija Bačani i Jana Nakić. Školu je predstavila Ana Krupski. Nakon uvodnog dijela, učenice Dora Kuretić, Karla Filipić i Lucija Sabolec predstavile su zaštićena vodena područja naše županije, za što ih je pripremila njihova nastavnica Ana Marija Bobovčan. O energiji i energetskoj učinkovitosti govorili su učenici Luka Kovač, Mia Sever i Nika Šoštarić, a pripremila ih je nastavnica Tijana Martić. O energiji u Hrvatskoj, elektranama i hidroelektranama govorili su: Jakov Biršić Dora, Tin Katinčić, Lucija Kuzmić, Tina Odobašić, Antonia Pleić, Glorija Trubelja, Dunja Vuglovečki i Viktorija Vukmanić koje je pripremila nastavnica Mirna Kovačić. Svi su učenici prezentirali na engleskom i francuskom jeziku za što ih je pripremila nastavnica Tomislava Kraljić. Francuski učenici su govorili o korištenju energije i o elektranama u njihovoj zemlji. Slali su video zapise i govorili o uporabi energije u pojedinim dijelovima Francuske. Tijekom ovih aktivnosti učenici su razvijali jezične socijalne, građanske i digitalne kompetencije. S velikim zadovoljstvom će nastaviti i dalje surađivati sa svojim francuskim prijateljima.

Prof. francuskog i engleskog Tomislava Kraljić