Sufinanciranje programa udruga u 2016. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost udruga građana za 2016. godinu i objavljenom Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2016. godinu udrugama iz drugih područja, a sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi:

1. Udruga cimbalista Hrvatske Očuvanje tradicije podravskog glazbala cimbula 3.000,00
2. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Koprivnice Očuvanje tradicija i vrijednosti antifašističke borbe 1.000,00
3. Udruga Komatničanci Komatnica Čuvanje zavičajnog identiteta, običaja i vrijednosti zavičaja 2.000,00
4. Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije Čuvanje tekovina antifašističkih boraca i antifašista KKŽ 2.000,00
5. Filatelističko društvo Koprivnica Nacionalna natjecateljska filatelistička izložba “Koprivnica FILA 2016” 2.000,00
6. Old timer Klub “Biciklin” Koprivnica Priča o biciklu 2.000,00
7. Udruga “Primitivni luk i samostrel” Streličarska radionica 1.000,00
8. Udruga Potkalnički plemenitaši Gornja Rijeka Sidonijini plesovi 3.000,00
9. Drava dokumentacijski centar Projekt „I moja slika…“ 2.000,00
10. Udruga kuhara KKŽ Koprivnica Mladi kuhari i cjeloživotno učenje 2.000,00
11. Zajednica Mađara KKŽ Koprivnica Očuvanje i promocija tradicije, običaja i kulture mađarske nacionalne manjine 3.000,00
12. Udruga Zagoraca Podravine Koprivnica Zagorci svome gradu 3.000,00
13. Udruga mladih koprivničkih matematičara Matematika u svijetu financija 2.000,00
14. Hrvatski domobran, Udruga ratnih veterana Hrvatske – Ogranak Koprivnica Program rada ogranka za 2016. godinu 1.000,00
15. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Razvoj demokratske političke kulture 1.000,00

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu za programsku djelatnost udruga građana u 2016. godini – udruge iz drugih područja, bit će organizirano u prostoru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35, prvi kat)

15. (utorak) i 16. (srijeda) studenoga 2016. od 8,00 do 15,00 sati

KLASA: 230-01/16-01/137
URBROJ: 2137/1-07/04-16-8
Koprivnica,  10. studenoga 2016.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine