Sufinanciranje programa udruga u 2015. godinu

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost udruga građana za 2015. godinu, objavljenom Pozivu za predlaganje programa, projekata udruga s područja Županije za 2015. godinu i Prijedlogu raspodjele sredstava Povjerenstva za udruge Županije, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2015. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:

 

1. Zajednici udruga antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije  

Redovne aktivnosti usmjerene na čuvanje tekovina antifašizma

 

5.300
 

Redovne aktivnosti usmjerene na čuvanje tekovina antifašizma

 

5.500

 

Člankom 34. stavkom 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizaciju („Narodne novine“ broj 121/14) propisano je da je upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora. Ukoliko podatke o upisu u Registar neprofitnih organizacija nije moguće provjeriti, prilikom podnošenja zahtjeva za doznakom odobrenih sredstava iz proračuna Koprivničko-križevačke županije istom je potrebno priložiti dokument o prijavi u Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine