Sufinanciranje programa udruga u 2014.

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost udruga građana za 2014. godinu, objavljenom Pozivu za predlaganje programa, projekata udruga s područja Županije za 2014. godinu i Prijedlogu raspodjele sredstava Povjerenstva za udruge Županije, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2014. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga.