Sufinanciranje programa udruga u 2013. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost udruga građana za 2013. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, u predmetu KLASA:402-01/13-01/13 donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2013. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, kako slijedi u privitku.