Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2020. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2020. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2020. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2020. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:

 

R.br. Prijavitelj Naziv projekta Iznos
I. SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI 90.000,00
1. Muzej Grada Koprivnica Izložbeni programi u 2020. godini 9.000,00
2. Muzej Grada Đurđevca Izložbeni projekti 9.000,00
3. Muzej Grada Đurđevca Monografija ZDRAVKO ŠABARIĆ – 50 godina slikarstva i kulturno-umjetničkog rada 3.000,00
4. Gradski muzej Križevci Izložbe iz fundusa na temu željeza u Križevcima 5.000,00
5. Gradski muzej Križevci Izložbe za sve 4.000,00
6. Muzej Grada Koprivnica Podravski zbornik 46/2020 5.000,00
7. Muzej Grada Koprivnica Konzervatorsko- restauratorski radovi na predmetima iz fundusa Muzej grada Koprivnice 20.000,00
8. Muzej Grada Đurđevca Sanacija i obnova krovišta utvrde Stari grad Đurđevac 25.000,00
9. Gradska knjižnica Franjo Marković Križevci “Kolibrići” od knjige do predstave 2.000,00
10. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica Knjige za bebe i rastemo čitajući 3.000,00
11. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica Izdavanje slikovnice “Magdalenina knjižnica na kotačima” 2.000,00
12. Gradski muzej Križevci Restauracija Brevijara i dva spisa kralja Sigismunda iz 15. st. 3.000,00
II. PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE 30.000,00
1. Gradska knjižnica Đurđevac Obnova knjižne i neknjižne građe 5.000,00
2. Narodna knjižnica Virje Nabava knjižnične građe 3.500,00
3. Gradska knjižnica Franjo Marković Križevci Nabava knjižne i neknjižne građe za bibliobus 3.000,00
4. Gradska knjižnica Franjo Marković Križevci Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu 6.000,00
5. Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdody Nabava knjižne i neknjižne građe 3.500,00
6. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica Nabava knjižnične građe za knjižnicu i bibliobus 9.000,00
III. SUFINANCIRANJE UDRUGA I OSTALIH U KULTURI 750.000,00
1. Podravsko-prigorski ogranak DHK 10. Dani Ivana Trnskog 5.000,00
2. Podravsko-prigorski ogranak DHK 27. Festival književnosti Galovićeva jesen 5.000,00
3. K.V.A.R.K., Križevci Klub kulture-multimedijalni centar 5.000,00
4. Povijesno društvo Križevci Znanstveni skup: Znameniti Križevčani 20. stoljeća 3.000,00
5. Povijesno društvo Križevci Izdavanje časopisa Cris 4.000,00
6. Povijesno društvo Koprivnica Časopis Podravina, brojevi 37 i 38 4.000,00
7. Marko Gregur, Korivnica Vošicki 3.000,00
8. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Redovna djelatnost 180.000,00
9. Ivačić Matija, Koprivnica Mapiranje gubitaka (radni naslov), knjiga književnih kritika 2.000,00
10. Umjetnička organizacija Artikulacije Festival Krleža i Duga Rijeka 3.000,00
11. Umjetnička organizacija Artikulacije Artikulacije – časopis za čitanje 3.000,00
12. Umjetnička organizacija Artikulacije Tri smrti i devet života, zbirka priča Josipa Novakovića 2.000,00
13. Ogranak Matice hrvatske u Đurđevac Život i djelo dr. Ivana Kranjčeva 2.000,00
14. Ogranak Matice hrvatske u Đurđevac Priča jedne pčelice 2.000,00
15. Povijesno društvo Koprivnica Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica “Scientia Podraviana” 2.000,00
16. Udruga dječje glazbene igre “Kukurijek” Đurđevac Kukuriček 2020. 3.000,00
17. Samostan sv. Anđela čuvara, Križevci 72 sata bez kompromisa 2.000,00
18. L.U.M.A. Ješkovo, Koprivnica XII Međunarodni simpozij umjetničke keramike 6.000,00
19. K.V.A.R.K., Križevci Suvremene umjetničke forme- SUFFest 2020. 3.000,00
20. Umjetnička organizacija Ludens teatar Dramski studio 3.000,00
21. K.V.A.R.K., Križevci KUFER-kulturno-edukativno-zabavni program 3.000,00
22. Povijesno društvo Koprivnica Znanstveni kolokvij “Kulturno-povijesna baština Općine Hlebine” 2.000,00
23. Pernjak Darko, Koprivnica “Nije sve tako crno” roman 3.000,00
24. Atelieri Koprivnica 8. Dani otvorenih vrata Ateliera Koprivnica 2.000,00
25. Društvo knjižničara BPKP, Bjelovar Izdavanje knjižničnog časopisa Svezak, br. 22. za 2020. godinu 2.000,00
26. Umjetnička organizacija Ludens teatar Otkup kazališnih predstava 3.000,00
27. Umjetnička organizacija Ludens teatar Premijerna produkcija 3.000,00
28. Udruga Podravkinih i ostalih umirovljenika Zlatna dob Koprivnica Snimanje demo albuma 2020 2.000,00
29. Atelieri Koprivnica Kompleksi: memorija prostora (bijenale suvremene umjetnosti) 2.000,00
30. Društvo Naša djeca, Koprivnica Lutka u šetnji 3.000,00
31. Udruga Mamuze Koprivnica 7. Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta – FIUK 3.000,00
32. Udruga Mamuze Koprivnica Street art festival 8 3.000,00
33. Udruga Dobar film, Koprivnica Produkcija kratkometražnog filma “Ostrižena” 2.000,00
34. Savez udruga Funk, Koprivnica FUNK – Uči, stvaraj i sudjeluj! 2.000,00
35. Savez udruga Funk, Koprivnica Centar izvan centra 2020. 2.000,00
36. Klub žena, Đurđevac Doprinosi zajednici – čišćenje globusa 3.000,00
37. Udruga Sigečko srce, Sigetec Gruntovčani 4.000,00
38. Drava dokumentacijski centar Križevačka djevojačka straža – portreti 2.000,00
39. Drava dokumentacijski centar Nošnje Prigorja – portreti 2.000,00
40. Župa Našašća Sv. Križa, Rasinja Zaštita i održavanje sakralnih objekata u župi Rasinja 20.000,00
41. Župa Sv. Nikole B. Koprivnica Obnova crkvenih orgulja 30.000,00
42. Župa Uznesenja B.D. Marije Močile, Koprivnica Sanacija krovišta nakon vremenske nepogode i sanacija vlage u sakristiji 30.000,00
43. Župa Sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec Nastavak višegodišnjih radova – konstruktivna i građevinska sanacija crkve 20.000,00
44. Župa Sv. Petra i Pavla, Peteranec Obnova pročelja na crkvi, uređenje okolnih staza i zida cintora 20.000,00
45. Župa Pohoda Blažene Djevice Marije Cirkvena Restauracija orgulja župne crkve u Cirkveni 15.000,00
46. Župa Gornja Rijeka Obnova župnog stana u Gornjoj Rijeci 25.000,00
47. Župa Sv. Luke Evanđeliste Kalinovac Sanacija zvonika na župnoj crkvi Svetog Luke Evanđeliste u Kalinovcu 25.000,00
48. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Budrovac Obnova preostalog dijela fasade na župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Budrovac 10.000,00
49. Župa Sv. Katarine, Hlebine Izrada postolja i kućica za reljefe križnog puta te izrada fasade na župnoj dvorani (starom štaglju) i postova nogostupa (rubnici, tlakavci) do iste 25.000,00
50. Župa Sv. Marka Evanđeliste, Sigetec Izrada Župne dvorane na farofu u Sigecu 15.000,00
51. Župa Sv. Jurja Đurđic Sanacija štete nevremena na kulturnom dobru 20.000,00
52. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Glogovnica Elektrifikacija zvona u kapli Sv. Petra i Pavla – Apatovec 15.000,00
53. Župa Sv. Brcka Kalnik Obnova orgulja Križevačke gradionice Erhatić u župnoj crkvi Sv. Brcka – Kalnik 10.000,00
54. Župa Sv. Ane, Križevci Restauracija orgulja u konkatedralnoj crkvi Sv. Križa – Križevci 30.000,00
Proslava 25 godišnjice proglašenja svetim sv. Marka Križevčanina 15.000,00
55. Župa Sv. Franje Ksaverskog, Kozarevac Zaštita i obnova sakralnog objekta (župna kuća) 20.000,00
56. Franjevački samostan, Koprivnica Izrada stalnog postava Zbirke Franjevačkog samostana Koprivnica 15.000,00
57. Župa Presvetog Trojstva Reka Zaštita kapelice Sv. Andrije u Jagnjedovcu 10.000,00
Zaštita stolarije na crkvi u Reki 5.000,00
58. Župa Uznesenja BDM – Molve Žurna sanacija krovišta, pročelja crkve i obnova stolica u crkvi 25.000,00
59. Župa Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec Sanacija dotrajalih električnih instalacija župne crkve Sv. Mihaela Ark. u Miholcu 10.000,00
60. Župa Sv. Petra Apostola, Sveti Petar Orehovec Sanacija vrha tornja župne crkve Sv. Petra Apostola u Orehovcu 10.000,00
Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog u Guščerovcu 10.000,00
61. Župa Sv. Jurja Đurđevac Unutarnji radovi na sanaciji župne crkve sv. Jurja u Đurđevcu 30.000,00

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
  4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Prije potpisivanja ugovora, ustanove i vjerske zajednice dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
  2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio Župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova iz područja kulture (kao i dostava dodatne dokumentacije) odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će prema sljedećem rasporedu:

I.     26. lipnja 2020. godine (petak) od 9:00 – 12:00 satiustanove u kulturi

II.    29. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) od 09:00 – 12:00 satiudruge u kulturi

III.   30. lipnja 2020. godine (utorak) od 09:00 – 12:00 sati – vjerske zajednice

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, a najavu možete izvršiti putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.

KLASA: 610-01/20-01/70
URBROJ: 2137/1-07/11-20-4
Koprivnica, 9. lipnja 2020.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine