Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2015. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2015. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2015. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2015. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:

1. KUD-u „Petar Preradović“ Đurđevac  

Zbirka folklornih napjeva Podravine, notno izdanje albuma „Pozvale so dekle dečke“

 

2.000
2. Kazalištu Oberon Koprivnica Festival Jaje (kazališne predstave za djecu i mlade)

 

8.000

 

Člankom 34. stavkom 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizaciju („Narodne novine“ broj 121/14) propisano je da je upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora. Ukoliko podatke o upisu u Registar neprofitnih organizacija nije moguće provjeriti, prilikom podnošenja zahtjeva za doznakom odobrenih sredstava iz proračuna Koprivničko-križevačke županije istom je potrebno priložiti dokument o prijavi u Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi  Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine