Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2015.

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2015. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2015. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2015. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi OVDJE.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine