Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2014.

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2014. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2014. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2014. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi.