Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2011. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2011. godinu, objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2011. godinu i Prijedlogu raspodjele sredstava Kulturnog vijeća Županije, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2011. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi

Raspored sredstava možete vidjeti OVDJE 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport