Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2011. godini – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, Programska djelatnost kulture za 2011. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2011. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2011. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata:

Raspored sredstava možete vidjeti OVDJE 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport