Sudjelovali smo u akciji Zelena čistka

Zelena čistka je velika globalna ekološka i volonterska akcija u kojoj je cilj očistiti okoliš od divljih odlagališta otpada. Ovoj se akciji do sada priključilo preko 80 zemalja, a u Hrvatskoj se prvi put počela provoditi u travnju prošle godine. U želji da se i mi aktivno uključimo u Zelenu čistku, u utorak, 16. travnja 2013. učenici sedmih i osmih razreda te nastavnici naše škole ošistili su jedno divlje odlagalište otpada u šumi, nedaleko sela Veliki Botinovac. Osim učenika i nastavnika u akciji su sudjelovali i djelatnici koprivničke tvrtke Komunalac d.o.o, koji su osigurali prijevoz otpada na deponij i sami pomagali u čišćenju. Da bismo se zaštitili u radu,  pobrinula se tvrtka Poljocentar d.o.o i osigurala nam zaštitne rukavice. Prijevoz do odlagališta otpada omogućio nam je Čazmatrans. Ne zaboravimo pete i šeste te niže razrede naše škole koji su očistili širi okoliš škole i predio uz cestu sve do trgovine Jakšinić. I učenici svih područnih škola također su se priključili akciji.

Također, u suradnji sa tvrtkom Prizma VV. d.o.o. iz Malog Otoka koja nam je osigurala odvoz elektroničkog otpada uspješno smo proveli još jednu u nizu ekoloških akcija u našoj školi. S ponosom možemo reći da su se akciji odazvali kako nastavnici tako i učenici i roditelji koji su dali svoj doprinos ovoj akciji.

Akciju smo proveli u okviru međunarodne kampanje „Litter Less- „Za manje otpada“ unutar koje već neko vrijemo uspješno djelujemo pokušavajući pridonijeti sigurnijem i čišćem okolišu.

OŠ Sokolovac