Stručni skup u Osnovnoj školi Gola – Školovanje učenika s jezično-govornim teškoćama

Dana 05.11.2015. u Osnovnoj školi Gola održan je stručni skup pod nazivom „Školovanje učenika s jezično-govornim teškoćama“ u trajanju od 11:00 do 14:00 sati. Predavači na navedenom skupu bili su predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, te poliklinike SUVAG. Predavanje pod nazivom „Govorno jezične-teškoće“ održala je izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić, zatim predavanje pod nazivom „Odgojno – obrazovne prilagodbe u radu s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju“ održala je mr.sc. Koraljka Bakota, dok je predavanje na temu „Selektivni mutizam i školsko okruženje“ održala dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza. Na stručnom skupu sudjelovali su zaposlenici Osnovne škole Gola, kao i područnih škola u sastavu istoimene škole, te predstavnici osnovnih i srednjih škola  Koprivničko-križevačke županije.

Pedagoginja OŠ Gola: Evelina Kovačić