Stručna komisija za zajednička lovišta raspravljala o ustanovljenju novih lovišta

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije, 14. prosinca održana je sjednica Stručne komisije za zajednička lovišta. Nakon što je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, na sjednici održanoj 26. studenog, donijela Odluku o neproduljenju Ugovora broj 06101 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/101 – „Križevci“, kao rezultat nedobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na zahtjev lovozakupnika za produljenje istog, raspravljalo se o prijedlozima Odluka o ustanovljenju novih lovišta na području dosadašnjeg zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“. Stručna komisija za zajednička lovišta utvrdila je prijedloge Odluka o ustanovljenju novih lovišta nakon provedene javne rasprave sa predstavnicima lovačkih društava sa područja postojećeg zajedničkog otvorenog lovišta „Križevci“. Dogovoreno je da se Prijedlozi Odluka o ustanovljenju novih lovišta pošalju u Ministarstvo na prethodnu suglasnost, kako bi se već iduće godine, nakon isteka gore navedenog ugovora, mogli raspisati javni natječaji za davanje lovišta u zakup. Nakon što Ministarstvo izda pozitivnu suglasnost na prijedlog Odluka o ustanovljenju novih lovišta, isto će se proslijediti Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.