Skupština Piškornice d.o.o. – razmatraju se modeli financiranja izgradnje RCGO-a

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije prošli tjedan je održana skupština društva Piškornica d.o.o. Sjednici su kao predstavnici vlasnika prisustvovali koprivničko-križevački župan Darko Koren, krapinsko-zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić, međimurski župan Ivan Perhoč, varaždinski župan Predrag Štromar i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj. Prisutni su također bili direktor društva Nedo Cepić, voditelj za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Dubravko Horvat, te članovi Nadzornog odbora Marijan Štimac, Stjepan Medvedec i Mihaela Juranić.

Raspravljalo se o izvješću o radu i financijskom poslovanju u 2009. godini, te planu za 2010. Izvješća su jednoglasno usvojena, a diskutiralo se i o problematici daljnjeg financiranja projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO).

Direktor Cepić izvijestio je prisutne o izradi Studije izvodivosti koju rade konzultanti PHARE-a. Kazao je da je nedavno dobiven nacrt Studije i da je u tijeku provjera ulaznih parametara, kao i uobičajene konzultacije sa izrađivačima Studije. Cepić je također govorio i o potencijalnim modelima financiranja izgradnje RCGO-a, spomenuvši pritom da je Piškornica d.o.o. obvezna do konca svibnja dati odgovor konzultantima o mogućnostima i modelima financiranja  tzv. nacionalnog udjela koji bi tvrtka trebala osigurati. U svezi s time osnivači su zadužili direktora za iniciranje sastanka sa predstavnicima svjetskih financijskih institucija  u Hrvatskoj (Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj).

Član Nadzornog odbora Marijan Štimac je izvijestio osnivače da je napravljen Elaborat procjene vrijednosti zemljišta (na kojem će postrojenje biti izgrađeno) za otkup. Procijenjeno je da zemljište ima vrijednost 1.400.000 kuna, a 60% od tog iznosa financirat će se iz fondova EU, dok bi ostatak iznosa trebali pokriti osnivači.